A bunnyNature Hungary videóverseny részvételi szabályzata
A 2PETS FOOD Trade Kft. videópályázatot hirdet "Füttyentett, Mylord?" címmel!
VIDEÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
Az 2PETS FOOD Trade Kft. videópályázatot hirdet "Füttyentett, Mylord?" címmel. 
I. Szervező
2PETS FOOD Trade Kft. (Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 76. V/48) a továbbiakban Szervező.
II. A Videópályázat időtartama:
Kezdőnap: 2020. július 4.
Zárónap: 2020. július 11. 23:59
Eredményhirdetés: 2020. július 12. 10:00
A beküldött videók felhasználásra kerülhetnek a bunnyNature Hungary Facebook és Indtagram oldalán. (galériában a beküldő nevével feltüntetve)
III. A Videópályázat résztvevői
(a továbbiakban: Pályázó):
A Videópályázaton amatőr és hivatásos videósok egyaránt nevezhetnek.
IV. A Videópályázaton való részvétel feltételei:
A Videópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.
A Pályázónak a bunnynature@2pets.hu email címre kell küldenie nevét, videót és annak címét legkésőbb 2020. július 3-ig, a pályázatra beküldött képek egyszerre kerülnek feltöltésre az Instagram oldal galériájába 2020. július 4-én.
A jelentkezési e-mailben a Pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név, a videó címe, ha gondolja rövid leírás. A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul, hogy: a Videópályázat keretében beküldött, videót a Szervező, illetve a Szervező megbízásából harmadik fél a Szervező promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. A videó elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az bunnyNature Facebook oldalán a nevét és az általa készített videót ezen kívül a Instagram oldalon, promóciós honlapjain, kiadványaiban, vagy a szervezet tagjainak honlapján, kiadványában közzétegye.
A IV. pontban felsorolt nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelen. A Videópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített videót lehet felhasználni.
Egy Pályázó legfeljebb 1 darab felvételt küldhet be.
V. A felvételekkel szemben támasztott követelmények:
A videók kizárólag helyes tartástechnológiát ábrázolhat. Más márkájú termékeket reklámozó képek kizárásra kerülnek!
Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú videókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.
A feltöltendő fájlokkal szemben támasztott követelmények: a felvétel eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt megfelelő képminőség, maximum fél perc (30 mp). A felvétel jól megvilágított, jól látható.
VI. A Videók elbírálása:
1. A videók a bunnyNature Hungary Instagram oldalán jelennek meg, ott bármely Instagram felhasználó értékelheti.
A Szervező a promóciós anyagain felhasználásra kerülő videókon, a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.
VII. A videók elbírálásának eredménye:
Közönségszavazás - A beérkező videókból a 3 legtöbb like-ot kapó videó készítője lesz a nyertes. A szavazatvásárlás azonnali kizárást von maga után!
VIII. Egyéb tudnivalók:
A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.
Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.
Szervező a videók rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a videók elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 
Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott fotót a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.
Adatkezelés:
A Pályázó a Videópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve nyilvánosságra kerüljön.
A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.
Díjazás:
I. helyezet:
1db bunnyBedding easy-t a választott színben
2 db bunnyNature 500 ml-es kerámia tál 
1db 3 kg-os szénát nyerhet.
II. helyezet:
1db zöld-szürke vagy piros-szürke szimatszőnyeg
III. helyezet:
A szervezők nevében sok sikert kíván a bunnyNature Hungary csapata! ????